top of page

Regler for bruk av Meløy Hestesportlags rideanlegg

 1. Bruk av ridehallen skal bookes via appen Teamup. Har du ikke tilgang til Ridehall MHSL i Teamup så send ei melding til Synne Halsan (messenger el på 907 77 966) med din e-post adresse, så legger hun deg til.                                                                                                                                     

 2. Meløy Hestesportlag er ikke ansvarlig for skader på folk, utstyr og hest på anlegget.
   

 3. Det er nulltoleranse for hestemøkk på hele området. Hestemøkk må fjernes fortløpende, spesielt inne i ridehallen!
  -Bøtten som står i ridehallen skal tømmes for hver gang den er i bruk. Tømmeplass er øverst på parkeringsplassen, helt mot byggefeltet (ca. rett frem fra porten til ridehallen).  Husk å plukke opp
   på parkeringsplassen og ute-bana, det er også del av anlegget.                                                                 

 4. Slå av lys og vifte. Ridehallen skal være låst når den ikke er i bruk.
   

 5. Alle som planlegger aktivitet som medfører til stengt ridehall/bane må ta kontakt med bookingansvarlig Kamilla Hagevik Brattøy tlf. 417 77 973.               

 6. Det kan ikke leies ut/selges tilskuerplass i ridehallen under kurs dersom hallen ikke er leid til låste timer.                                                                                   

 7. For bruk av CAFÉBUA tas det kontakt med leder i MHSL. De som bruker bua vasker og rydder etter seg. Det henger kjøreregler for dette inne i bua.
   

 8. Oppbinding av hester i ridebanegjerdet er forbudt! Ved oppbinding av hester, bruk bommen. Hestene skal alltid bindes i grime og leietau.
   

 9. Bruk av utstyr (hinder, bommer, rails etc.) kan kun benyttes når en ansvarlig person over 18 år er tilstede.
  -Dersom rails allerede står oppe, kan hvem som helst ri innenfor disse.

   

 10. Hindermateriellet skal under egentrening kun benyttes av medlemmer av MHSL. Det skal alltid ryddes tilbake til oppbevaringssted.
   

 11. Vi oppfordrer alle barn under 18 år å ha oppsyn av en voksen, ansvarlig person til en hver tid på anlegget.
   

 12. Under longering bør dette gjøres alene, likevel dersom det er/kommer andre ekvipasjer i hallen skal alle parter avtale og bli enige om å være flere.
   

 13. Under kjøring med vogn i hallen bør det være et begrenset antall ekvipasjer, dersom det er/kommer andre ekvipasjer i hallen skal alle parter avtale og bli enige om å være flere. Det anbefales også å være minimum to personer tilstede, men skal alltid være en ansvarlig person over 18 år der under kjøring.
   

 14. Det skal ikke være løse hester i ridehallen i de månedene underlaget ikke kan vannes.
   

 15. Løslongering/slipp av hest(er) er tillatt så fremst det ikke kommer i konflikt med annen aktivitet på anlegget. Ridning/kjøring og annen hesterelatert aktivitet har fortrinnsrett.
   

 16. Vær hyggelige og ta vare på hverandre. Ta også godt vare på hestene, god opp- og nedskritting er veldig viktig.

   

Under ridning:

 1. Alle skal ha hjelm.

 2. Venstre hånd har sporet (hold til høyre så passeringer skjer venstre skulder mot venstre skulder).

 3. Skritting og leiing skjer alltid innenfor firkantsporet.

 4. Firkantsporet har forkjørsrett, volter o.l. har vikeplikt.
   

 

Faste dager i ridehallen:

Tirsdager: Dressur

Onsdager: Sprang. Hinder kan stå tilgjengelig hele dagen. Dvs. at det kan stå hinder, men sporet må være fritt samt mulighet for å ri på volte.

Foruten om onsdager skal det ikke settes opp hinder på en slik måte at det ikke er mulig å ri dressur også.

 

Disse dagene har forkjørsrett på sin gren, og kursdager bør holdes på andre dager enn disse to.

Ellers i uka er det fritt frem for alle å bruke hallen.
NB: Oppfordrer alle til å tilpasse seg og vise hensyn til hverandre. Kommunikasjon og samarbeid er alfa omega for å få gode løsninger for alle parter! 

Når Meløy hestesportslag har arrangementer i hallen vil den bli stengt. Følg med på kalenderen i det festede innlegget på facebookgruppa.

Tips: Kommer du til hallen og det er mange som allerede rir, så kan det være greit å vente litt med å gå inn med enda en hest. Snakk med de som er der. Kanskje oppvarming ute kan gi rom for en bedre treningsøkt inne.

Den viktigste regelen av de alle:

Kos dere på anlegget! :)

bottom of page